Home Wat is Neos Bestuur Culturele Activiteiten: 3 maandelijks Jaarprogramma Lid Worden

Neos Koekelare

Neos Koekelare

Neos is een levend netwerk van zelfstandige kernen, waar mensen met levenservaring vanuit een veilige, warme en open verbinding de durf en de kracht ontwikkelen om zichzelf en elkaar permanent te helpen ontplooien. Zo geven we een zinvolle betekenis aan onze leefwereld van vandaag en morgen.

• levend netwerk van zelfstandige kernen

Neos gelooft in de kracht van plaatselijke netwerken. Het is geen koepelorganisatie, wel een centrumbeweging, een kloppend hart dat vanuit de gezamenlijke missie en waarden de vele kernen in Vlaanderen voedt en er zich door laat voeden.

• mensen met levenservaring

Neos gelooft in de meerwaarde van uitwisseling en gedeelde ervaringen over leeftijden heen, ook in de verschillende generaties ouderen

• veilige, warme en open verbinding

Neos en elk van haar kernen zorgt in eerste instantie voor échte, menselijke verbinding, voor ongedwongen samenzijn, voor ruimte om elkaar te kennen en erkennen. Voor openheid, ook van nieuwe mensen en ideeën. Want net hierin ligt de kiem voor persoonlijke en gemeenschappelijke ontplooiing

• durf en kracht ontwikkelen

Neos gelooft dat in een warme kern de gedachten en ideeën kunnen rijpen. Daar ontwikkelt zich de moed en de goesting om samen initiatief te nemen en de wereld van vandaag en morgen vorm te geven. Lukt het, dan heb je een baken verzet. Mislukt het, dan val je terug in je veilige omgeving

• om zichzelf en elkaar permanent te helpen ontplooien

Neos gelooft dat vernieuwing en zelfontplooiing vanuit verbinding elke mens een leven lang een zinvolle betekenis kan geven. Wie kiest voor Neos, stapt in deze vorm van duurzaam engagement

• zinvolle betekenis

Dit is het resultaat, voor onszelf en voor onze omgeving. Niet alleen vandaag maar ook met een blik op de toekomst.